Lafting som byggemetode har eksistert i flere hundre år. I starten ble rundtømmeret benyttet som råstoff. Krav mht stabilitet og finish til sluttproduktet, har tvunget frem nytenkning og utvikling for laftematerialene. Selbu Byggtre AS tilbyr i dag sine lafteprodukter i laminert lafteplank, høvlet på alle fire sider. Lamineringsprosessen bidrar til god tetthet i vegger samt høy stabilitet mht sprekk og vridninger.

Laft 70×160

Bruksområde: Uthus, anneks, småhytter, garasjer, campinghytter, tilbygg, hundehus, postkassestativ, dokkestue utedo, med mer. Godkjent uten tilleggsisolering for vegg i hytte og fritidsbolig < 70 m² oppvarmet bruksareal.

Laft 140×160

Samme bruksområde og godkjenninger som 70×160.

Laft 154×184

Samme bruksområde og godkjenninger som 70×160. Profil som 140 mm.

Et lafteprodukt som fremstår som meget stabilt og lafteknuter som innehar høy grad av tetthet.