Fakta

ANNEKS 40D TRADISJON

Lengde
7,73 m
Bredde
5,4 m
Bebygd areal (BYA)
42,7 m2
Bruksareal (BRA)
37,1 m2
Høyde hems
- m
Bod
- m2
Takvinkel

2

Soverom

- m

Mønehøyde