Fakta

ANNEKS 25B TRADISJON

Lengde
5,3 m
Bredde
5,4 m
Bebygd areal (BYA)
29,5 m2
Bruksareal (BRA)
26,82
Høyde hems
- m
Bod
- m2
Takvinkel

1

Soverom

- m

Mønehøyde