Fakta

ANNEKS 15B TRADISJON

Lengde
5,0 m
Bredde
4,2 m
Bebygd areal (BYA)
14,4 m2
Bruksareal (BRA)
17,3 m2
Høyde hems
- m
Bod
5,1 m2
Takvinkel

0

Soverom

- m

Mønehøyde