Bygningselement

Bygging med ferdigproduserte elementer fra fabrikk, blir mer og mer foretrukket. Produksjonstid reduseres, og det oppnås høyere effektivitet i forhold til tradisjonell plassbygging. Kort tid til bygget er tett.  Som byggherre eller entreprenør sparer du kostnader i form av redusert svinn, kapp, avfall, og ikke minst rentekostnader. I tillegg reduseres risiko, kostnader til rigg og organisering/rydding på byggeplass osv.

Selbu Byggtre produserer vegg, gulv, tak og innfyllingselementer av tre for alle typer bygg, hytte, hus, rekkehus, næringsbygg med mere.. Med innendørs produksjon blir produktene framstilt under kontrollerte miljøforhold, effektivitet og kvalitet.

 

Fordeler:

 • Produksjon av elementene kan gjøres parallelt med grunnarbeid.
 • Høy ferdighetsgrad
 • Rask montering
 • Kortere byggetid
 • Kontroll av kostnad, kvalitet, framdrift

 

Element  kan benyttes i:

 • Yttervegger
 • Etasjeskiller
 • Tak
 • Lyd og brannskillevegger
 • Innfyllingselementer
 • Bærevegger
 • Raftkasser med Vindskier